mladiinfomne

Potreban pravni savjetnik Brennan Centru u Americi

Centar za pravosuđe Brennan (The Brennan Center for Justice) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Njujorku objavljuje konkurs za prijem kandidata na radnu poziciju pravnog savjetnika u kancelariji u Njujorku.

OBLAST:

pravo

OPIS

Centar traži advokata srednjeg nivoa da se pridruži vrhunskom timu koji radi na reformi krivičnog pravosuđa. Savjetnik će pružiti podršku programu sa dva glavna cilja:

1) unapređenje savezne i državne politike krivičnog pravosuđa kroz izradu izvještaja, sprovođenje zagovaranja i oblikovanje javne rasprave u medijima – odgovori na politike i izjave o krivičnoj pravdi i rad na političkom spektru kako bi se spriječile masovna zatvaranja i zatvorske kazne;

2) identifikovanje kritičnih mogućnosti i izrada kratkih tekstova koji se koriste u proučavanju pravosudnog programa kako bi se predmet pokrenuo na sudu -.savjetnik će izvještavati višeg pravnog zastupnika programa i sarađivati sa interdisciplinarnim timom advokata, ekonomista, istraživača i stručnjaka za komunikacije.

Konkretne odgovornosti odabranog kandidata su:

• istraživanje i nadgledanje najnovijih dešavanja u federalnoj, državnoj i lokalnoj politici u oblasti krivičnog pravosuđa i izrada javnih odgovora u okviru široke strategije zastupanja Centra;
• pomoć u izradi Programa istraživanjem mogućnosti uz koje jedinstveni, interdisciplinarni pristup Centra može doprinijeti glavnim krivičnim pravosudnim slučajevima u Vrhovnom sudu SAD i drugim visokim sudovima – rad sa pro bono advokatom, osobljem Centra i na izvještajima prijatelja suda;
• pisanje bilješki i informisanje poslanika i zvaničnika;
• pisanje izvještaja koji se oslanjaju na pravnu, političku i empirijsku praksu Centra u cilju analize glavnih promjena politike;
• pomoć u drugim programskim istraživanjima i zalaganju za pomoć u empirijskim izvještajima i političkim rješenjima;
• unapređivanje programskih ciljeva kroz rad medija i komunikaciju, uključujući javni govor i medijska gostovanja.

Radni angažman uključuje puno radno vrijeme, konkurentnu platu koja se određuje na osnovu iskustva i brojne beneficije.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• Juris Doctor diploma i najmanje od tri do pet godina pravnog iskustva u pravnoj firmi, javnoj politici, vladi, neprofitnoj organizaciji ili privatnom sektoru;
• odlične vještine pisanja, uključujući i sposobnost sagledavanja složenih pravnih koncepata i empirijskih analiza koje su razumljive različitoj publici;
• iskustvo u pisanju žalbi i zahtjeva i analizi krivičnog zakona i politike;
• sposobnost upravljanja mlađim osobljem – uključujući sposobnost delegiranja i uzimanje strateških i izmjeničnih podataka od višeg rukovodstva;
• sposobnost za obavljanje višestrukih zadataka i poštovanje rokova;
• razumijevanje statistike i empirijskog rada za unapređenje pravnog zastupanja;
• interesovanje za zakon o javnom interesu i izražena radna etika.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti onlajn prijavni obrazac. Aplikanti moraju pripremiti:

– propratno pismo;
– rezime;
– primjerak pisanog rada;
– kontakt informacije tri osobe za preporuku.

U slučaju problema sa elektronskim sistemom, kandidati mogu poslati prijave na e-mail adresu: brennancenterjobs@nyu.edu, uz naznaku “Justice Counsel” u polju predmeta poruke.

ROK ZA PRIJAVU:

Prijave su otvorene do popunjenja pozicije.

VIŠE INFORMACIJA

Centar za pravosuđe Brennan na Pravnom fakultetu Univerziteta u Njujorku je javni pravni institut koji se fokusira na temeljna pitanja demokratije i pravde. Rad organizacije se kreće od glasačkih prava do reforme finansiranja kampanje, od rasne pravde u krivičnom pravu do predsjedničke vlasti u borbi protiv terorizma.

Detaljnije: Potreban pravni savjetnik Brennan Centru u Americi