na slici je poster za trening

Prijavite se za trening interkulturalnog dijaloga

NVO Mladiinfo Montenegro poziva sve mlade da se prijave za trening promovisanja interkulturalnog dijaloga među mladim ljudima, u okviru Erasmus plus projekta “Free to Be”. Obuka se organizuje 25.11.2023. godine, onlajn, i trajaće od 10 do 18h, sa pauzama.

Cilj projekta “Free to Be” je da spriječi homofobično sajber maltretiranje među mladima: oblik maltretiranja koji se odvija nad mladim pripadnicima LGBTQI populacije preko digitalnih uređaja i platformi. 

Glavni cilj će se postići kroz postizanje sljedećih specifičnih ciljeva:

– Promovisanje jezika poštovanja koji se koristi putem digitalnih uređaja i platformi koje se odnose na LGBTQI populaciju;

– Širenje odgovarajućeg jezika kada se govori o LGBTQI zajednicama, posebno na internetu i društvenim mrežama;

– Stvaranje stalne mreže omladinskih udruženja i omladinskih radnika za promovisanje prevencije i za podizanje svijesti o temi homofobičnog sajber nasilja.

Jednodnevna obuka je posvećena omladinskim radnicima i svima koji žele da unaprijede svoje kompetencije o tome kako da promovišu interkulturalni dijalog u onlajn prostoru.

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacioni formular do 24.11.2023. godine.