Rome International School stipendije za srednjoškolce

Rome International School objavljuje poziv za stipendije koje omogućavaju pohađanje srednje i osnovne škole u toj instituciji.

OBLAST:

Osnovno i srednje obrazovnije.

OPIS

Dodjeljuju se stipendije za akademsku 2018/2019. godinu. U okviru programa aplikanti imaju pravo da obnove svoje stipendije svake naredne godine ako ispune sve uslove koji su predviđeni za obnavljanje stipendija. Pored toga mogu opozvati svoje prisustvo na programu. Dodjeljuju se stipendije koje pokrivaju sve troškove studiranja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji pohađaju osnovne i srednje obrazovanje koji ispunjavaju sledeće uslove:

• Da pokazuju dobar akademski potencijal;
• Da posjeduju dobro znanje engleksog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Kandidati preuzimaju aplikacioni formular dostupan na linku, pa potom uz sve neophodne dokumente šalju na adresu institucije.

ROK ZA PRIJAVE:

28. februar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu institucije.