mladiinfo

Istraživački grant Hagley biblioteke u Americi

U sklopu Henry Belin du Pont Research Grants programa, Hagley muzej i biblioteka dodjeljuje grantove studentima koji namjeravaju da nastave napredna istraživanja i pripremaju svoje projekte u pomenutoj biblioteci.

 

OBLAST:

naučna istraživanja

OPIS

Uspješni kandidati će imati jednonedjeljni pristup arhivskoj, slikovnoj i artefakcijskoj zbirci Hagley muzeja i biblioteke koji je smješten u Americi. Odabrani kandidati će dobiti grant u vrijednosti od 400 dolara, a Hagley lokacija nudi smještaj sa niskim cijenama. Istraživači koji će biti smješteni u pomenutim stanovima moraju imati automobil kako bi mogli putovati do Hagley muzeja i biblioteke. Grantovi podržavaju jednonedjeljne posjete postdiplomaca koji vjeruju da će njihov projekt imati koristi od Hagley istraživačkih zbirki, ali im je potrebna mogućnost da ih istražuju na licu mjesta.

USLOV

Prijedlozi projekta moraju pokazati koje bi se Hagley zbirke mogle odnositi na projekat. Pravo na prijavu ostvaruju kandidati svih nacionalnosti koji moraju stanovati na više od 50 milja udaljenosti od Hagley muzeja i biblioteke i koji su već prijavljeni za adekvatni stipendijski program za postdiplomske studije. Prioritet će se dati mladim naučnicima s inovativnim projektima koji žele da prošire postojeću stipendiju.

NAČIN PRIJAVE

Prijave za program kandidati mogu dostaviti Carol Lockman elektronskim putem na email adresu: clockman@hagley.org. Prilikom prijave, kandidati su u obavezi da u PDF formatu dostave sljedeću dokumentaciju: apstrakt istraživačkog projekta (najviše 150 riječi), radnu biografiju, opis projekta koji uključuje oblast istraživanja i informacije o stipendijskom programu u sklopu kojeg se kandidat prijavljuje za posjetu Hagley biblioteci, sadržaj literature (najviše 500 riječi) i kako se ona odnosi na istraživački rad.

ROK ZA PRIJAVU

 31. oktobar svake godine.

VIŠE INFORMACIJA


Istraživački grant Hagley biblioteke u Americi