Master stipendije Umea univerziteta u Švedskoj

Umea univerzitet iz Švedske objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućava studiranje u toj instituciji.

OBLAST:

Ekonomija, političke nauke, pravo, inžinjering, kompjuterske nauke, fizika, matematika i druge oblasti dostupne na univerzitetu.

OPIS

U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da pohađaju studije u nekoj od gore navedenih kao i u mnogim drugim oblastima koje su dostupne na univerzitetu. Dodjeljuju se stipendije za akademsku 2018/2019. godinu. U okviru programa dodjeljuje se 50 stipendija koje pokrivaju sve troškove studiranja.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na master studije i koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• Da posjeduju bečelor diplomu u nekoj od gore navedenih oblasti;
• Da imaju dobar akademski potencijal;
• Da dobro poznaju engleski jezik.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na linku.

ROK ZA PRIJAVU:

15. mart 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu univerziteta.