Na slici je plakat na kome piše ''Online trening kreativnog pisanja''

Prijavite se za online trening kreativnog pisanja “Epifanija”

Trening kreativnog pisanja organizuje se u okviru programa Kreativna sinergija i pod vođstvom Milana Jokića, pisca, scenariste i dugogodišnjeg predavača kreativnog pisanja.

OBLAST:

književnost

OPIS

“Epifanija” je u osnovi zasnovana na idejama mitske strukture Džozefa Kembela i Kristofera Voglera, nadograđenim “Filozofijom kompozicije” Edgara Alana Poa i radovima Umberta Eka, Meri Šeli, Safona i drugih autora. Sastoji se od praktičnog rada na deset kreativnih zadataka, tokom kojeg polaznici uz podršku mentora usvajaju konkretna i primenjiva znanja koja će im koristiti u daljem samostalnom radu, bez obzira kojom se formom pisanja bave. Ciljevi treninga su da se kod polaznika razvije motivacija i samodisciplina, i naročito da se podstiče inovativno razmišljanje radi iznalaženja originalnih rešenja na postavljene zadatke. Trening je zasnovan na kontinuiranom radu polaznika sa mentorom, sa ciljem da se svakom polazniku pomogne da otkrije i aktivira svoje kreativne kapacitete i nauči kako da ih koristi u pisanju.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani. Namijenjena je svima koji se profesionalno ili iz hobija bave pisanjem, kao i onima bez iskustva.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se mogu slati na e-mail adresu ksinergija@gmali.com, sa naznakom „za kurs Epifanija“, do 30. novembra 2023. godine.

ROK ZA PRIJAVU:

u toku