mladiinfo

Stipendije za postdoktorska istraživanja u Americi

Američko vijeće učenih društava (The American Council of Learned Societies – ACLS) dodjeljuje Getty/ACLS stipendije svim inostranim studentima koji namjeravaju da upišu postdoktorske studije na nekom od univerziteta u Americi.

 

OBLAST:

Stipendija obuhvata sve studente koji žele da nastave sa sprovođenjem svojih akademskih istraživanja u oblasti istorije umjetnosti.

OPIS

ACLS dodjeljuje deset stipendija u vrijednosti od po 60, 000 dolara, kao i dodatnih 5, 000 dolara za troškove istraživanja i putovanja tokom trajanja programa.

USLOV

Pravo na prijavu imaju kandidati iza svih zemalja koji moraju ispuniti određene uslove da bi ostvarili pravo na učešće u pomenutom programu. Od kandidata se očekuje da su stekli svoju PhD diplomu između prvog septembra 2012. godine i trideset prvog decembra 2016. godine. Takođe, mogu se prijaviti i kandidati koji su PhD diplomu stekli u bilo kojoj humanističkoj oblasti, ali samo ako se njihovo istraživanje bavi materijalima, metodama ili otkrićima povezanih sa istorijom umjetnosti. Svaka prijava se mora dostaviti na engleskom jeziku, a kandidati moraju imati napredan nivo znanja engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Procedura za prijavu za program stipendiranja se sastoji u popunjavanju elektronskog aplikacionog obrasca, uz koji je potrebno dostaviti i sljedeću dokumentaciju: prijedlog istraživačkog projekta ( najviše pet strana, dupli prored, Times New Roman, font 11), tri dodatne strane sa slikama ili drugim materijalom koji nije tekstualnog oblika, bibliografiju (najviše dvije strane), listu publikacija (najviše dvije strane) i dva pisma preporuke.

ROK ZA PRIJAVU:

25. oktobar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije: https://www.acls.org/programs/getty/